Οι Εγκαταστάσεις

Η παραγωγική δραστηριότητα της FOOD MAKER στεγάζεται από το 2011 σε νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.600 τ.μ. σε οικόπεδο 4.050 τ.μ., στο Βιομηχανικό Πάρκο του Μαρκόπουλου Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και υψηλών προδιαγραφών αποθηκευτικούς χώρους που συντηρούν τα προϊόντα σε ξηρό περιβάλλον, με διαρκώς σταθερή θερμοκρασία.

Οι νέες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αυστηρής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και με την πιστοποίηση κατά HACCP. Επίσης, εφαρμόζεται αδιάλειπτα ο ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τέλος, εφαρμόζεται παράλληλα, σε όλες τις διαδικασίες, σύστημα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας ISO:22000, με έμφαση στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Η FOOD MAKER απασχολεί 15 άτομα, ανθρώπινο δυναμικό με άρτια επιστημονική κατάρτιση η οποία τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση των πελατών.